Μαρία Δαμηλάκου Posted in: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η Μαρία Δαμηλάκου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στη μετανάστευση, στην εργασία και στη λατινοαμερικανική ιστοριογραφία. Έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αργεντινή, όπου πραγματοποίησε διάφορες μελέτες γύρω από την κοινωνική ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Είναι συγγραφέας του έργου Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή (1900-1970): διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας (2004). Έχει επιμεληθεί, μεταξύ άλλων, τον τόμο Θέματα και τάσεις της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ιστοριογραφίας (2010) και τη συλλογή κειμένων Σιμόν Μπολίβαρ. Ο απελευθερωτής των συνειδήσεων. Θεμελιώδη κείμενα (2014), ενώ έχει συνεπιμεληθεί την αγγλική έκδοση Migration and Development in Southern Europe and South America (2022).

Διαβάστε από τις Εκδόσεις Αιώρα:
Ιστορία της Λατινικής Αμερικής