Μαρία Μαλακού Δημοσιεύτηκε σε: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Έχει μελετήσει την ιστορία των προβιομηχανικών τεχνικών με εστίαση στην τέχνη της χαρτοποιητικής, θέμα για το οποίο έχει δώσει διαλέξεις και δημοσιεύσει άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2003, σε συνεργασία με τον Μαρίνο Βλέσσα, συνέταξαν το Ερευνητικό Πρόγραμμα υποστήριξης για το τμήμα χαρτοποιητικής του μελλοντικού Μουσείου Τυπογραφίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Επίσης, μετά από πολλά ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης και της ΝΑ Ασίας, συγκέντρωσαν μια εκτεταμένη συλλογή μουσειακού υλικού για την παραδοσιακή χαρτοποιητική, ενώ παράλληλα έχουν οργανώσει ένα πλήρες εργαστήριο χαρτοποιητικής στη Αθήνα.

Διαβάστε από τις Εκδόσεις Αιώρα:
Ιστορία του χαρτιού